Missie en Visie

De missie van de Deele is bondig samengevat in het motto ‘ plezier en vertrouwen’. De Deele biedt mogelijkheden tot een breed scala aan activiteiten en biedt een rustgevende omgeving voor een positieve daginvulling. Vanuit deze basis willen wij deelnemers de mogelijkheid bieden om te ontmoeten, ontdekken en zich prettig te voelen in een rustige omgeving. 

Deelnemers worden begeleid en op een positieve manier uitgenodigd deel te nemen aan de activiteiten.  Op deze manier willen wij deelnemers motiveren en de ruimte geven om datgene te doen waar ze plezier aan beleven. Dit doen wij vanuit een begeleidingsstijl die gebaseerd is op vertrouwen en rust. Ieder mens heeft kwaliteiten en wil gehoord en gezien worden. Bezig zijn – in welke vorm dan ook – geeft zin aan het leven. De meeste mensen kunnen daar zelf vorm aan geven. Bij anderen is ondersteuning of stimulans zeer welkom. Die hulp biedt de Deele op een professionele en resultaat gerichte manier. 

Zorghoeve de Deele
Schuineslootweg 140
7777 ST Schuinesloot
info@zorghoevededeele.nl
06-11277918